Reparasjoner

Reparasjoner av tidligere leverte kunstmodeller er mulig.

Det er mulig å reparare ødelagte deler,  og bytte ut marmorfot f.eks.

Ta kontakt

http://kunstsmia.com/kontakt/

 

Din produsent av kunstmodeller